Užsakymų registravimas

Siekiant operatyviau ir efektyviau aptarnauti klientus UAB Proringas užsakymus ir problemas priima šiais būdais:

Skambinant telefonais

+370 37 310301
+370 37 312120

Rašant elektroniniu paštu

uzsakymai@proringas.lt
(prašome nepamiršti nurodyti savo įmonės pavadinimo ir kontaktinių duomenų).


Programinė įranga

Proringas - nuotolinė pagalba

Tai programa, kurios pagalba prie savo kompiuterio galite prijungti Proringo aptarnaujantį personalą (2.0.1.0).

Pragma 3.2 iMAS NG2016 v1.0.36.14

Tai Pragma 3.2 programos papildomas modulis skirtas darbui su iMAS sistema (2017-08-30).
Instaliavimo instrukcija

Pragma 3.2 iMAS NG2019 v1.0.36.30

Tai Pragma 3.2 programos papildomas modulis skirtas darbui su iMAS sistema (2021-10-25).
Šiai versijai reikia, kad Pragma 3.2 duomenų bazė ir programa būtų 2019-09-09 struktūros (programos paskutinė redagavimo data 2019-12-18) arba naujesnė.
Instaliavimo instrukcija

Pragma 4.0 iMAS v1.0.37.4

Tai Pragma 4.0 programos papildomas modulis skirtas darbui su iMAS sistema (2017-09-22).

Kreipkitės į Jus
aptarnaujantį konsultantą
Licencinio įrenginio tvarkyklė

Tai Pragma sistemos naudojamo, licencinio USB rakto tvarkyklės instaliacinis failas (Sentinel Protection Installer 7.7.1).

D.U.K.

Dengimą darykite tarptautiniame dokumente. Pasirinkite valiutą EUR, valiutos kurso data turėtų būti pinigų mokėjimo diena. Pasirinkite tą USD skolinį dokumentą - tada programa sudengs, paskaičiuos kurso kitimą ir bus viskas gerai.
Image
Lange Atsargos –>Atsargų apyvartos langas pasirinkite norimą laikotarpį nuo, iki. Pažymėkite kokius sandėlius įtraukti. Spausdinkite ataskaitą “Sandėlio apyvartos žurnalas” arba “Prekių likučiai sandėlyje pajamavimo kainomis”.
Kas spausdinama sąskaitoje faktūroje (prekes išdavė, sąskaitą išrašė, prekes priėmė) pažymima papildomuose parametruose. Juos rasite pardavimo dokumente - pirmas mygtukas iš kairės nuo spausdinimo mygtuko.
Yra keletas priežasčių dėl ko taip atsitinka: 1. Atsargų tipo sąskaitose apskaitomos paslaugos t.y. prekės kortelėje “Tipas” nurodytas “Paslauga”. 2. Prekės pajamuojamos į vieną buhalterinę sąskaitą, o išlaiduojamos iš kitos. 3. Atsargų tipo sąskaitos nurodomos atsiskaitymo tipo dokumentuose. 4. Prekės pajamuojamos ar išlaiduojamos nurodant ne atsargų tipo sąskaitas. Tokioms duomenų įvedimo klaidoms aptikti yra paruošti testai: 1. Paslaugos dokumentuose, kurioms nurodyta atsargų tipo DK sąskaita. 2. Prekės išlaiduotos iš kitokios sąskaitos negu pajamuotos. 3. Įrašai ne prekių dokumentuose, kur nurodyta atsargų tipo sąskaita (debetas ar kreditas). 4. Prekės dokumentuose, kurioms nurodyta ne atsargų tipo DK sąskaita. Sandėlio likučių sutikrinimui su DK galima naudoti tam paruoštą ataskaitą „Sandėlių apyvartos suvestinė pagal sąskaitas“, kuri formuojama lange Atsargų apyvarta->Pajamuotų, išlaiduotų prekių peržiūra->Suvestinė iš visų išlaidavimo dokumentų.
Lange Testavimas-> Testai pasidarykite testą "Nenurodytos sąskaitos". Būtinai nurodykite laikotarpį už kurį testuojate duomenis. Atlikus testą lange "Testavimo rezultatai" programa parodys įrašus, kuriuose nurodyta tik vienos pusės sąskaita. Reikia įeiti į tuos įrašus
Ataskaitos spausdinimo lange papildomuose parametruose lauko "Balansinio laikotarpio pradžia" reikšmę būtina parinkti iš sąrašo.
Dokumentus, kuriuos norite įtraukti į buhalterinę pažymą, pažymėkite lauke 'žymė'.
Pardavimo dokumentas -> mygtukas 'Papildomi parametrai'-> uždėti varnelę prie dokumento nr, apmokėjimo sąlygų.
Neteisingai nurodytas laikotarpis, iš kurio rodomi duomenys avansinėje apyskaitoje. Laikotarpis nurodomas mokėjimo dokumento konfigūracijoje (mygtukas "Nutylėjimai") einamasis laikotarpis "nuo", "iki".
Neteisingai nurodytas laikotarpis, iš kurio rodomi pirkimo/pardavimo dokumentai. Laikotarpis nurodomas grąžinimo dokumento konfigūracijoje (mygtukas "Nutylėjimai") einamasis
Taip, galima. Reikia vartotojui “Naudojamų spausdinimo formų sąraše” nurodyti kurias spausdinimo formas nori spausdinti su vienu spausdintuvu, o kurias su kitu. Jei spausdintuvas nenurodytas, tuomet bus naudojamas “default printer”.
„Turinio“ stulpelis apyvartos žiniaraščiuose gali būti suformuojamas pagal vartotojo pasirinktą būdą, kuris nurodomas pagrindinėje programos konfigūracijoje. Galimi variantai: Dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas; Dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas / (dokumento pastaba); Trumpas dok. tipas / dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas; Trumpas dok. tipas / dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas / (dokumento pastaba); Trumpas dok. tipas / dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas / (dokumento ID); Trumpas dok. tipas / dokumento Nr. / pilnas firmos pavadinimas / (dokumento pastaba) / (dokumento ID).
Programos lange „Prekių klasifikatorius“ stulpelyje „Likutis“ rodo prekės likutį šiam momentui pagal įvestus apskaitos duomenis. Programos lange „Atsargų apyvarta“ stulpelyje „Likutis“ rodo suskaičiuota prekės likutį tai datai, kokią vartotojos nusirodė konfigūracijoje. Konfigūracijoje nurodomos dvi datos: data Nuo ir data Iki. Stulpelyje „Likutis iki“ programa suskaičiuoja ir parodo koks prekės likutis buvo datai Nuo, o stulpelyje „Likutis“ programa suskaičiuoja ir parodo koks prekės likutis buvo datai Iki.
Darbuotojų atlyginimų skaičiavimo lange neuždėta varnelė "skaičiuoti NPD".
1. Pasitikrinkite ar yra nurodytos koresponduojamos buhalterinės sąskaitos. 2. Pasitikrinkite ar darbo užmokesčio modulio konfigūracijoje lange “Parametrai darbo užmokesčiui 1” yra pažymėta “Koresponduoti GPM sumas iš mokėjimo dokumentų ?”, jei varnelė neuždėta, GPM korespondavimas vykdomas DU priskaitymo metu nurodytai datai.
Programos konfigūracijoje įrašytas neteisingas garantinio fondo tarifas %.
Programos konfigūracijoje neįrašytas tarifas % maksimaliam pensijų kaupimo skaičiavimui arba darbuotojų sąraše darbuotojui nėra nurodyta, kad darbuotojui reikia taikyti šį papildomą tarifą.
Darbo užmokesčio modulyje konfigūracijoje lange "Darbo užmokesčio parametrai" uždėti žymę "Atnaujinant darbuotojų duomenis (pagal personalo DB) įrašyti avansų sumas".
Įdiekite apsaugos įrenginio tvarkyklę ir (arba) paleiskite programą „Konfigūracija“  Nurodykite kompiuterio vardą arba IP adresą lauke „Sentinel serverio vardas arba IP adresas“. Pastaba: Pagal nutylėjimą šiame lauke nurodytas lokalaus kompiuterio IP adresas 127.0.0.1  Lauke „Duomenų bazių katalogo failas“ nurodykite kelią iki failo DB.MDE, kuriame bus saugomos nuorodos į užregistruotas „Pragmos“ duomenų bazes. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje.  Lauke „Pragma katalogas“ nurodykite katalogą, kuriame suinstaliuota „Pragma“ 3.2 ir yra KONFIG.MDE failas. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje.
Dukart spustelėkite kairiuoju pelės klavišu ant apatinėje lauko dalyje atsiradusio sakinio "Vienoje iš darbo vietų šiuo metu skaičiuojama savikaina!". Atsidariusiame lange į klausimą "Norite nuimti savikainos skaičiavimo požymį. Vykdyti?" atsakykite "Yes".
Įsitikinkite, kad didžiosios knygos ir sąskaitų uždarymo languose stulpelių išdėstymo tvarka būtų vienoda t.y. "Sąskaita", "Komentaras", "Pradinis lik.", "D apyvarta", "K apyvarta", "Likutis" ir tik tada kopijuokite DK duomenis.
Prekių sąrašo stulpelyje "Požymis" paslaugoms nurodykite požymį "Paslauga"
Įdiekite apsaugos įrenginio tvarkyklę ir (arba) paleiskite programą „Konfigūracija“  Nurodykite kompiuterio vardą arba IP adresą lauke „Sentinel serverio vardas arba IP adresas“. Pastaba: Pagal nutylėjimą šiame lauke nurodytas lokalaus kompiuterio IP adresas 127.0.0.1  Lauke „Duomenų bazių katalogo failas“ nurodykite kelią iki failo DB.MDE, kuriame bus saugomos nuorodos į užregistruotas „Pragmos“ duomenų bazes. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje.  Lauke „Pragma katalogas“ nurodykite katalogą, kuriame suinstaliuota „Pragma“ 3.2 ir yra KONFIG.MDE failas. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje.
Patikrinkite ar visose skolų dengimo eilutėse yra nurodytas dokumento numeris. Jei jo nėra - nurodykite pasirenkant iš sąrašo.
Patikrinti konfigūracijoje "Darbo dienų skaičių, per kurį reikia išmokėti einamo mėnesio atlyginimą (išmokėjimas bus laikomas einamo mėn.)" ir algų išmokėjimo datas.
Patikrinkite, ar "Mėnesio sumų korespondavimo" lange visiems darbuotojams nurodytos sumų korespondavimo sąskaitos. Jei ne - jas nurodykite ir lange "Darbuotojų atlyginimai" nuspauskite mygtuką "Mėnesio sumų korespondavimas"
Lango "Darbuotojų atlyginimai" viršuje pažymėkite lauką "Skaičiuojant DU taikyti NPD , PNPD?"
Lango "Darbuotojų atlyginimai" viršuje pažymėkite lauką "įkelt paskyrų sumas?"
Lange "Darbuotojų atlyginimai" nuimkite žymę darbuotojo eilutės lauke "Neskaičiuoti DU?"
Taip. 1. FR0671 - lange "Pirkimo/pajamavimo dokumentai". 2. FR0672 - lange "Pardavimo/nurašymo dokumentai".
Taip. Konfigūruojama programoje. Programoje tai pavadinta "Projektų apskaita".
Galimi atvejai: 1. Nesutampa pradiniai sandėlio ir DK sąskaitų atsargų likučiai. 2. Prekės pajamuotos ne į atsargų sąskaitas. 3. Paslaugos pajamuotos į atsargų sąskaitas. 4. Naudojamas neteisingas grąžinimo tiekėjui sąskaitų korespondavimas. 5. Į DK atsargų sąskaitas koresponduota ne tik iš pajamavimo ar nurašymo dokumentų. 6. Dėl programos sutrikimų ar aparatūrinių trikdžių pajamavimo ar pardavimo dokumentų datos yra "atsikabinusios" nuo tuose dokumentuose esančių prekių datų. Tai parodo ir ištaiso "Duomenų testavimo programa."