UAB Proringas kuriamas produktas – verslo valdymo sistema Pragma. Su šia programa įmonės gali vykdyti visapusišką veiklos ir buhalterinę apskaitą.

Įmonėje sukurti produktai įdiegti daugiau negu 2500 Lietuvos įmonių bei jų filialuose Latvijoje, Lenkijoje ir kt. Tai prekybinės, gamybinės, logistikos, paslaugų įmonės.

Įmonėje sukurti produktai suprojektuoti, laikantis pagrindinių principų, taikomų kompiuterinėms apskaitos programoms. T.y. programų paketas Pragma yra:

 • modulinis;
 • daugiavartotojiškas;
 • naudojantis vieningą duomenų bazę;
 • daugiamatiškas;
 • konfigūruojamas pagal vartotojo poreikius;
 • turintis sąsajas su daug kitų gamintojų programų (sandėlio valdymo, gamybos paruošimo, kasos aparatų, duomenų kaupiklių valdymo, bankinėmis sistemomis);
 • atitinka apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir normatyvinius aktus ir modifikuojamas, esant jų pakeitimams

Tam, kad įmonėje kuriama programinė įranga išliktų konkurencinga rinkoje, patraukli naudotojui, efektyviai spręstų verslo valdymo uždavinius, atliekama tokia veikla:

 • produktai operatyviai plečiami pagal aktualiausius jų vartotojų poreikius;
 • kuriant sprendimus, siekiama, kad jie būtų universalūs – pritaikomi kuo daugiau įmonių;
 • PĮ nuolat atnaujinama, pasikeitus LR įstatymams;
 • įsisavinamos naujausios technologijos;
 • sukurta ir įdiegta užsakymų registravimo ir valdymo sistema;
 • organizuotas klientų aptarnavimo tinklas. Serviso padaliniai Kaune ir Vilniuje bei oficialūs įmonės atstovai, aprėpiant visą Lietuvos teritoriją;
 • teikiamos įvairios klientų mokymo paslaugos. Aktualiausiomis temomis rengiame seminarus, grupines konsultacijas.

Per 20 metų, kai UAB Proringas dirba su prekybinėmis ir gamybinėmis įmonėmis, kurdamas PĮ verslo valdymo uždaviniams spręsti, sukauptos išsamios žinios.

Sukurtose programose galima rasti kai kurių atskirų uždavinių, susijusių su gamybos projektų valdymu, sprendimo variantų.

Mūsų vizija

Siekti, kad kuriama PĮ vartotojams leistų moderniau ir efektyviau valdyti verslo procesus, o darbuotojams – kūrimo procesas suteiktų galimybes nuolat tobulėti.

Mūsų misija

Surasti efektyviausius verslo valdymo uždavinių sprendimus, realizuoti juos kuriamoje PĮ, panaudojant naujausias technologijas ir pritaikyti juos klientų įmonėse.